T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ÜSKÜDAR - İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü

ZEYNEP KAMİL TÜRBE FARBELALARININ RESTORASYON VE KONSERVASYONU PROJESİ

Enstitümüzde bu yıl kurulan "restorasyon ve konservasyon laboratuvarı" kültür varlıklarımızın gelecek kuşaklara aktarılması misyonuyla yeni bir projeye başlamıştır.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan ve İstanbul Türbe ve Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı Zeynep Kamil Türbesi'ndeki özel öneme haiz orijinal farbelaların ve astarların restorasyon ve konservasyonu enstitümüzün laboratuvarında icra edilmektedir. 

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi'nin de paydaşlarımız arasında yer aldığı restorasyon ve konservasyon projesi ile atölyemizdeki altı kişilik restorasyon ekibi tarafından söz konusu tarihi mirasımızın hak ettiği hassasiyet ve özenle yarınlara bırakılması hedeflenmektedir.

06-03-2019

*Prenses Zeyneb Kâmil (? – 1881)                Yusuf Kâmil Paşa (Sadrazam: 1808-1876)

06-03-2019

 Mısır Vâlisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın kızı Zeyneb Hanım babasının özel kâtipliği görevini yürütmekte olan Yusuf Kâmil Paşa ile 1845 yılında evlenmişti. Fakat bu evliliğin hemen sonrasında çifti büyük sorunlar beklemekteydi. Mehmed Ali Paşa'nın 1848 yılında ölümünden sonra yönetimi ele alan Abbas Hilmi Paşa bu evliliğe karşıydı ve Yusuf Kâmil'e de şahsi bir düşmanlık beslemekteydi. Aslında Mehmed Ali Paşa soyundan gelen tüm aile fertlerinin paylaştığı bu nefretin altında maddî varlıkların dağılmaması için aile içi evliliklerin desteklenmiş olması yatmaktaydı. Yusuf Kâmil'i Asvan'a sürgüne gönderen ve kendisini idam etmekle tehdit eden Abbas Hilmi çiftin boşanmasına neden oldu. Fakat Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'nın araya girmesiyle Osmanlı Sultanı Abdülmecid, üç aydır sürgünde bulunan Yusuf Kâmil Paşa'yı 1849 yılında İstanbul'a getirterek kendisinin Zeyneb Hanım'la tekrar evlenmesini sağladı. Mustafa Reşid Paşa'nın yalısında düzenlenen ve Şeyhülislâm Arif Hikmet Efendi'nin kıydığı nikâh sonrasında Zeyneb Hanım ve Yusuf Kâmil Paşa birbirlerine tekrar kavuşmuşlardı.

1862 yılında Sadrazam olan ve daha sonra Adliye Nâzırlığı ve Şûra-yı Devlet Reisliği görevlerinde bulunan Yusuf Kâmil Paşa ve eşi Zeyneb Hanım, zenginlikleri kadar yardımseverlikleri ile de nam salmışlardı. Mısır'da bulundukları dönemde Bektaşî tarikatına dahil olan Zeyneb Hanım ve eşi, çeşitli defalarda Beyazıt'taki konaklarında Bektaşî babalarını ve onları ziyarete gelenleri ağırlamışlardı.

Hiç çocukları olmayan Zeyneb Hanım'la Kâmil Paşa, yardımseverlik duygularını ileri nesillere taşıyacak bir adım attılar ve Üsküdar'da Bağlarbaşı Yolu üzerinde satın aldıkları büyük bir arsaya kendi adlarını verdikleri yüz yataklı bir hastahane kurdular. Aşkları bir zaman dillerden düşmeyen sevgililer, kendi adlarıyla anılan ve bu satırların yazarının da dünyaya gelmiş olduğu hastahanenin bahçesindeki bir türbede yan yana yatmaktadırlar.

ZEYNEP KAMİL TÜRBESİ 

Türbe, eski Zeynep-Kâmil Hastanesi önünde ve Salı Sokağı´na açılan bahçe kapısının sağ tarafında bulunmaktadır. Sekiz yüzlü olan yapı kurşun kaplı tek sağır kubbesi bu yüzlere uydurulduğundan parçalı bir yapıdadır. Tepesine pirinç bir alem yerleştirilen kubbe, mermer kaplı bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Bu kasnağın altında mermer bir silme, türbeyi çepeçevre dolaşmaktadır. Türbenin köşe bağlantıları, pencere, kapı söveleri ve başlıkları ile pencere altları tamamen mermerdir. Türbe, üç pencereden ve tek kapıdan ışık almaktadır.

06-03-2019

 

Zeynep Kamil Hastanesi

06-03-2019

 

 

 

 

*Kaynak: Bahattin Öztuncay Hâtıra-i Uhuvvet Portre Fotoğrafların Cazibesi: 1846-1950

1.Basım: Ocak 2005

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 06.03.2019 - Güncelleme: 11.06.2019 14:17 - Görüntülenme: 231
  Beğen | 1  kişi beğendi