T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ÜSKÜDAR - İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü

TANITIM Ve PAZARLAMA BÖLÜMÜ

Tanıtım Ve Pazarlama Bölüm Şefliği, Araştırma Bölümünün Yaptığı Etkinlikler Doğrultusunda Elde Edilen Veri, Tasarım, Ürün, Desen, Doküman Ve Eğitim Hizmetini Çevreye, Sektöre, Yurt İçinde Ve Dışında Tanıtan, Sergileyen Ve Pazarlayan; Ulusal Ve Uluslararası Fuar, Defile, Sergi, Panel, Sempozyum Ve Benzeri Tanıtım Faaliyetlerini Takip Eden; Özel Günlerde Kurumlara Fuar, Defile, Sergi Gibi Etkinliklerde Hizmet Satan, Basın Yayın Kurumları İle Yazılı, Sözlü Ve Görsel İletişimi Sağlayan Birimlerdir.

Olgunlaşma Enstitüsü Programı Uygulayan Kurumlarda, Bölüm Şefinin Başkanlığında Kurum Müdürlüğünce Görevlendirilecek Her Meslek Alanını Temsil Eden Öğretmenler İle Yeterli Sayıda Teknisyen Ve Usta Öğreticiden Tanıtım Ve Pazarlama Bölüm Şefliği Oluşturulur. Tanıtım Ve Pazarlama Bölüm Şefi Olarak Görevlendirileceklerde; Tanıtım, Pazarlama, İşletme Ve Halkla İlişkiler Alanında Yetişmiş, Alanında Lisansüstü Eğitim Almış Ve Yabancı Dil Bilenler Tercih Edilir.

 

Tanıtım Ve Pazarlama Bölüm Şefliğinin Görevleri Şunlardır:

A) Araştırma Ve Tasarım Bölüm Şefliklerince Yapılan Çalışma Ve Tasarımları İlgililere Duyurur.

B) Kurumun Etkinliklerinin Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Tanıtımı İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapar, Basın-Yayın Organları İle Yazılı, Sözlü Ve Görüntülü İletişimi Sağlar.

C) İlgililerle Koordineyi Sağlayarak Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Sergi Ve Defileler Düzenler.

Ç) Kurumun Etkinlikleriyle İlgili Olarak Video Bant, Slayt, Film Ve Benzerlerini Hazırlar, Katalog, Model, Gazete, Dergi Ve Bülten Çıkararak Yayınlar.

D) Ürünlerin Pazarlanması İçin Piyasa Araştırması Yapar Ve Pazarlanmasını Sağlar. 

E) İlgili Tasarım Bölüm Ve Atölye Şefleri İle Koordinasyon Sağlanarak Kurumda Üretilen Veri, Tasarım, Desen, Doküman Ve Benzeri Ürünler İle Eğitim Ve Hizmetlerin Tanıtım, Reklam Ve Satışını Yapar.

F) Kurum Ve Kuruluşlarla İletişim Kurar, Siparişleri, İstek Ve Özelliklerine Göre Tasarım Bölüm Şefliklerine İletir.

G) Öğretim Yılı Boyunca, Tam Gün Tam Yıl Çalışma Esaslarına Göre Olabilecek Defile, Sergi, Fuar Ve Benzeri Tanıtım Faaliyetlerine Katılımı Gerçekleştirir.

Tanıtım Ve Pazarlama Bölümünde; Bölüm Şefi, Her Alandan Birer Meslek Dersi Öğretmeni, Yabancı Dil Öğretmeni, Bilişim Teknolojisi Uzmanı, Müzik Öğretmeni, Halkla İlişkiler Uzmanı, Edebiyat Öğretmeni Ve Teknisyen Görevlendirilir.

Kurumda Bulunan Alan/Dallar, Bölgesel Özellikler, Hizmet Verdiği Okullar, Hedef Kitle, Sektörel Gelişim Ve Uygulanan Projeler Dikkate Alınarak Yeterli Sayıda Öğretmen Ve Teknisyen Kadrosu İle Tanıtım Ve Pazarlama Bölümü Okul Müdürü Tarafından Oluşturulur. 

 

Tanıtım Ve Pazarlama Bölümünün Çalışma Esasları Şunlardır:

 

A) Her Öğretim Yılı Sonunda Sorumlu Olduğu Bölgenin Tanıtımı İçin Yapılacak Çalışmaları Planlar. Yaz Tatili Süresince Ön Araştırmaları Yapar.

B) Ön Araştırma Sonuçlarını  Eğitim-Öğretim Yılı Başında Okul Müdürü Başkanlığında Müdür Yardımcıları, Tasarım Bölüm/Atölye Şeflerinden Oluşan Komisyona Sunar. Oluşacak Görüşler Doğrultusunda Uygulanacak Tanıtım Çalışmaları Belirlenir Ve Yıllık Çalışma Planı Hazırlanarak İl Onayına Sunulur.

C) Onaylanan Yıllık Çalışma Planı Doğrultusunda Tanıtım İçin İl İçi Ve İl Dışı Defile, Fuar, Ürün, Pazarlama Ve Tanıtım Faaliyetlerini Gerçekleştirir.

Ç) Yaptığı Her Türlü Tanıtım Çalışmalarını Raporlaştırır Ve İlgili Birimlere İletir.

D) Enstitü İçinde Tasarım Ve Araştırma Bölüm Şeflikleri İle İşbirliği İçinde Çalışır.

E) Tasarım Bölüm Şefliklerinin Oluşturduğu Prototipler Ve Ürünlerin Maliyet Ve Satış Fiyatlarını İlgili Tasarım  Bölüm/Atölye Şefi İle Birlikte Tespit Eder.

F) Kurumun Etkinlikleriyle İlgili Video, Film, Bant, Slayt Ve Benzerlerini Hazırlar, Katalog, Model Gazete, Dergi Ve Bülten Çıkararak Yayınlar. Tanıtım Çalışmalarının Yer Aldığı Basın Raporları, Haber, Video, Cd Ve Benzeri Her Türlü Yazılı Ve Görüntülü Ürünlerini Saklar Ve Arşivler.

G) Olgunlaşma Enstitülerinde Yapılan Bütün Çalışmaları, Kitapçık, Dergi, Broşür, Tv, İnternet Ve Benzeri Yoluyla Bölgesinde Bulunan Okullarla Paylaşır.

Ğ) Öğretim Yılı Boyunca, Tam Gün Tam Yıl Çalışma Esaslarına Göre Düzenlenebilecek Defile, Sergi, Fuar Ve Benzeri Tanıtım Faaliyetlerine Katılır.

H) Kişi, Kurum/Kuruluşlara Tanıtım Sonuçlarından Elde Edilen Veri, Tasarım, Ürün, Doküman Ve Eğitim Hizmetleri Fiyatlarını İlgililerle Birlikte Belirler Ve Satışa Sunar.
            I) Kurumun Web Sayfasında Görev Alanıyla İlgili Bilgilerin Sürekli Güncellenmesini Sağlar.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 20.10.2017 - Güncelleme: 12.03.2019 14:19 - Görüntülenme: 676
  Beğen | 0  kişi beğendi